Sport

Gebruik van het trekpaard

Oorspronkelijk waren Trekpaarden in gebruik als krachtbron in de landbouw. De ontwikkelingen op het gebied van motorisatie, mechanisatie en later ook de automatisering zijn echter zo snel gegaan dat voor de meeste bedrijven de paardentractie niet meer van betekenis was. Dit betekent niet dat door de komst van machines de liefde voor het paard is verdwenen. Men wilde de trouwe viervoeters niet missen en ging zoeken naar mogelijkheden om ze toch te kunnen blijven gebruiken. Die mogelijkheden bleken er te zijn.

Tot op de dag van vandaag wordt het Trekpaard voornamelijk nog gebruikt voor de fokkerij, recreatie, buitenritten en licht dressuurmatig werk. Ook zijn er vele keuringen en wordt er veelvuldig mee gemend. Zo is er de laatste jaren de Power Horse Competition in trek. Dit is een trekpaarden mencompetitie gericht op kracht, wendbaarheid en snelheid.

Op enkele plekken in Nederland en België wordt er nog gewerkt met de Trekpaarden. Zo is er in Oost Duinkerke (BE) nog eenmaal per jaar een groots feest waar men nog zoals vanouds de trekpaarden aan het werk kan zien met de jaarlijkse garnalenvangst. In Zeeland zijn er rond februari en maart op verschillende plekken Straô's. Van oudsher bedoeld om na de winterperiode de paarden de benen te wassen in zee tegen de mok en het zomerseizoen in te gaan. Tegenwoordig wordt deze traditie in ere gehouden en rijden er met de Straô in Noordwelle zo’n 100 paarden mee, voornamelijk trekpaarden. De ruiters zijn veelal nog in de stijl waarin er vroeger gereden werd: een witte broek, zwart jasje en zwart pet. Ook zijn er met name in Zeeland nog regelmatig ringsteekwedstrijden.
Ook zijn er nog verschillende organisaties die nog werken met de paarden op het land, beter bekend als 'Het werkend Trekpaard'. Deze organisatie brengt de cultuur-historische waarde van Trekpaarden in de landbouw onder de aandacht in het kader van de ontwikkelingssamenwerking.

Onder alle omstandigheden kan een beroep worden gedaan op zijn grote trekkracht, het langdurig uithoudingsvermogen en het opgewekte karakter. Het Trekpaard is een massaal, hard, diep, breed, zwaar en goedgelijnd paard, dat een grote rust uitstraalt. Zij die de dieren kennen en er mee hebben gewerkt, hechten er bijzondere waarde aan.